Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky, skrátene ASSE, vznikla v roku 2019

 • Ako prvá získala osvedčenie o strešnej organizácii sektora sociálnej ekonomiky od MPSVaR.
 • Vznikla v zmysle Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Zisťovanie potrieb a problémov registrovaných sociálnych podnikov
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Registrácia ASSE
2020
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Presadzovanie potrieb a záujmov RSP
 • Úrad Vlády SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo dopravy
 • Ministerstvo prace a sociálnych veci SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • Ministerstvo vnútra SR
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Registrácia do Európskej siete podnikov sociálnej integrácie ENSIE
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Webinar : Kríza ako príležitosť, ktorú usporiada ASSE a ENSIE
2020
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Propagácia témy sociálnej ekonomiky
 • Osobná návšteva prezidentky SR v RSP
 • Osobná návšteva predsedníčky Výboru NR SR pre sociálne veci v RSP
 • Osobná návšteva ambasádorky USA v RSP
 • Mediálna propagácia RTVS,JOJ,TA3,tlač,facebook,web
 • Natáčanie propagačných videí pre členov ASSE
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Memorandum o spolupráci s Banskobystrickou VÚC