O NÁS

Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky, skrátene ASSE, vznikla v roku 2019

 • Ako prvá získala osvedčenie o strešnej organizácii sektora sociálnej ekonomiky od MPSVaR.
 • Vznikla v zmysle Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
Nov 2019 Počiatočná Fáza
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Zisťovanie potrieb a problémov registrovaných sociálnych podnikov
Dec 2019 Registrácia
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Registrácia ASSE
2020
Prvé kroky
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Presadzovanie potrieb a záujmov RSP
 • Úrad Vlády SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo dopravy
 • Ministerstvo prace a sociálnych veci SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • Ministerstvo vnútra SR
April 2020 Extra Label
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Registrácia do Európskej siete podnikov sociálnej integrácie ENSIE
10 Jún 2020
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Webinar : Kríza ako príležitosť, ktorú usporiada ASSE a ENSIE
2020
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Propagácia témy sociálnej ekonomiky
 • Osobná návšteva prezidentky SR v RSP
 • Osobná návšteva predsedníčky Výboru NR SR pre sociálne veci v RSP
 • Osobná návšteva ambasádorky USA v RSP
 • Mediálna propagácia RTVS,JOJ,TA3,tlač,facebook,web
 • Natáčanie propagačných videí pre členov ASSE
Júl 2020
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Memorandum o spolupráci s Banskobystrickou VÚC
 • Hlavnou myšlienkou sociálnych podnikov je vrátiť na trh práce ľudí, ktorí sú sociálne znevýhodnení či stratili pracovné návyky.
 • Práve sociálne podniky majú potenciál zlepšiť ich ekonomickú a sociálnu silu a v nadväznosti na to i rozvíjať región.
September 2020
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Memorandum o spolupráci s Košickou VÚC
 • Košický samosprávny kraj (KSK) bude spolupracovať s Asociáciou subjektov sociálnej ekonomiky (ASSE).
 • Kraj si od toho sľubuje výmenu odborných a praktických znalostí a skúseností s pozitívnym vplyvom na rozvoj sociálneho podnikania.
 • Spoločné memorandum podpísali v stredu (16. 9.) predseda KSK Rastislav Trnka a predseda ASSE Ivan Mako.
September 2020
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Úvodné stretnutie predstaviteľov ASSE s Ministerstvom Vnútra SR
 • 14.9. 2020 prebehlo na pôde Ministerstva vnútra SR
  úvodné stretnutie predstaviteľov ASSE s generálnym riaditeľom sekcie ekonomiky MV, Mgr. Tomášom Opartym.
 • Preberanými témami bol aj zákon o sociálnej ekonomike, EKS a zefektívnenie spolupráce medzi sociálnymi podnikmi, ministerstvom a jeho agentúrami.
December 2020
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Navšteva štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • ASSE navštívili pán Vladimír Ledecký - štátny tajomník 
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Michal Smetanka
 •  
  Okrem iného sme preberali implementáciu COVID-19 opatrení pre sociálne podniky, či nastavenie budúcej spolupráce.