Domov

Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky

ENSIE – European Network of Social Integration Enterprises

RTVS odprezentovala nášho člena asociácie Podnik medzitrhu práce – šanca pre všetkých n.o.

Najdete nás aj na Twitteri, kde pridávame aktuality o našej činnosti a činnosti našich členov.

Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky (ASSE) vznikla v roku 2019 v zmysle Zákona č. 112/2018´Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to záujmové združenie právnických osôb, ktoré združuje subjekty sociálnej ekonomiky dosahujúce merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej služby.
KONTAKT
+421 905 139 573

Trieda SNP 27, 974 01 Banská Bystrica