O nás

Poslanie

 • Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky (ASSE) vznikla v roku 2019 v zmysle Zákona č. 112/2018´Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Záujmové združenie právnických osôb

 • Nezisková organizácia

 • ústredný, koordinačný, orgán

 • Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tejto výnimočnej spolupráce, ktorou vytvoríme udržateľné podmienky pre fungovanie sociálnych podnikov na Slovensku

Vízia

 • jednotný hlas pre všetky sociálne podniky na SR
 • ASSE podpornými službami prispeje vytvoriť stabilné a udržateľné podmienky pre fungovanie sociálnych podnikov na SR

Ciele

 • Jednotný hlas pre dosahovanie potrieb svojich členov.
 • združovať, reprezentovanie a konať v zastúpení svojich členov
 • zisťovať, koordinovať stanoviská členov k jednotlivých otázkam
 • organizovať a zabezpečiť činnosť s tým súvisiacich
 • diskutovať prípadne spolupodieľať sa na plánovaných iniciatívach ASSE

Aktivity

Legislatívna

Individuálny prístup

Odborná príprava

Informovanosť

Sieťovanie